Dobrovoľné dražby


Ďalším spôsob vymoženia pohľadávok, ktorý našim klientom ponúkame, je vymoženie pohľadávok prostredníctvom dobrovoľných dražieb na základe zmluvy s dražobníkom pri výkone záložného práva. Po ocenení predmetu záložného práva, ohliadke a oznámení o dobrovoľnej dražbe, dôjde k samotnému konaniu dražby, predaju a odovzdaniu predmetu dražby vydražiteľovi.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo