Debt Managemenet logogray_pix.gif

O spoločnosti


Komplexné služby v oblasti správy pohľadávok zbavia vašu spoločnosť komplikovanej agendy, ktorá s touto oblasťou súvisí. Jednoducho prenecháte uplatňovanie vašich práv veriteľa vyplývajúcich z obchodno-finančných vzťahov (a to predovšetkým práv na finančné plnenie) nám. V prípade správy pohľadávok nedochádza k zmene vlastníckych práv ku pohľadávke, vlastníkom naďalej zostáva klient.

Samotná správa pohľadávok zahŕňa viaceré rôznorodé činnosti, ktoré sú aplikované podľa špecifík jednotlivých prípadov. Nárok na odmenu nám zakladá len vymoženie a inkaso pohľadávok, pričom v odmene sú zahrnuté aj všetky náklady zastúpenia klienta v súdnom, rozhodcovskom, exekučnom konaní, príp. iných spôsoboch riešenia pohľadávok a v prípade konania pred Arbitrážnym súdom zahŕňa odmena dokonca aj samotné súdne poplatky, čo umožní neviazanie prostriedkov klienta.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo