Postúpenie pohľadávok


Po predložení nami vypracovanej ponuky a jej akceptovaní klientom sa postúpenie pohľadávok realizuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Výška odplaty za postúpenie pohľadávok závisí od nominálneho finančného objemu pohľadávok, ich počtu a veku.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo