Proces správy pohľadávok


Celý proces správy pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou a klientom, v ktorej je dohodnutý rozsah nami poskytovaných služieb. Podmienkou uzavretia takejto mandátnej zmluvy je reálna existencia pohľadávok na základe platného právneho titulu, doložená kompletnou pohľadávkovou dokumentáciou. Pri správe pohľadávok využívame dlhodobo získavané odborné znalosti a najmodernejšie informačné technológie, čo umožňuje efektívnu správu veľkého množstva pohľadávok a minimalizáciu nákladov na ich vymoženie.

Po poskytnutí pohľadávky do správy zistíme bonitu klienta a postupujeme v súlade nami poskytovanými službami, resp. ich kombináciou. Inkaso pohľadávok prebieha prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, a to na samostatný účet našej spoločnosti alebo priamo na účet klienta. Správu pohľadávok vykonávame bez záloh a preddavkov na náklady spojené s ich vymáhaním.

Odmena za správu pohľadávok, ktorá sa nám vypláca len v prípade vymoženia pohľadávky, je individuálna a pohybuje sa v rozmedzí 2-30% z pohľadávky klienta, v závislosti od množstva, druhu, a finančného objemu pohľadávok a rozsahu služieb, ktoré sa klient rozhodne využívať.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo