Exekučné konanie


V prípade, ak aj napriek vydaniu právoplatného a vykonateľného rozhodnutia všeobecného, resp. rozhodcovského súdu nedôjde k úhrade pohľadávky zo strany dlžníka nasleduje exekučné vymáhanie pohľadávok. Exekučné konanie realizujeme prostredníctvom spolupracujúcich exekútorských úradov, vďaka čomu dosahujeme efektivitu nielen po celom území Slovenska, ale aj v zahraničí.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo