Vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde


realizujeme prostredníctvom advokátskej kancelárie Heger & partners, Na Troskách 3, Banská Bystrica. Súdne vymáhanie pohľadávok sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti exekučným titulom. Pokiaľ dlžník proti platobnému rozkazu podá odpor alebo sa súdu dlžníkovi nepodarí platobný rozkaz doručiť, súd nariadi vo veci pojednávanie. Po vykonaní dokazovania na pojednávaní vynesie súd rozsudok. Súdne vymáhanie pohľadávok sa končí zabezpečením právoplatného platobného rozkazu alebo právoplatného rozsudku.
právne upozornenie © 2007 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo