Stamping


Stamping ako spôsob riešenia pohľadávok patrí medzi mladé, ale o to inovatívnejšie spôsoby. Služba spočíva na princípe umiestňovania loga spoločnosti Debt Management s.r.o. na faktúry, dodacie listy alebo iné dokumenty klienta s upozornením, že faktúry či iné finančné plnenia budú v prípade neuhradenia vymáhané a inkasované prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom stampingu je predovšetkým zlepšiť platobnú disciplínu odberateľov a obchodných partnerov našich klientov.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo